Etniset suhteet

Etnisiä suhteita koskevat kirjoitukset käsittelevät esimerkiksi hyviä väestösuhteita, syrjintää, ennakkoluuloja ja etnisten vähemmistöjen yhteiskuntaan kuulumista.

Saamen kielten on saatava kuulua kaupungeissa

Kirjoittajat: Tuuli Miettunen ja Lydia Heikkilä SÁRA –tutkimushankkeessa tutkittiin saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisten hyvinvointia ja palveluntarpeita. Kävi ilmi, että vaikka kielten elpymisestä on merkkejä, saattaa...

Somalialaiset Suomessa – ikuisesti toisia?

Kirjoittaja: Marja Tiilikainen Sisällissotaa paenneiden somalialaisten turvapaikanhakijoiden tuloa Suomeen kuvattiin aikoinaan ”somalishokiksi”. Akuutti shokkivaihe lienee kahdenkymmenen vuoden aikana jo ohitettu, mutta somalialaiset ovat säilyttäneet asemansa...

Vaalikentille tiedon, ei mutu-tuntuman varassa

Kirjoittaja: Tiina Sotkasiira Eduskuntavaalit lähestyvät ja viime viikkojen ulostulot mediassa antavat ymmärtää, että vastakkainasettelujen aika on jälleen koittanut. Juopaa yritetään rakentaa ainakin niin sanottujen kantasuomalaisten...

Colonial Ordering of Space and Bodies: Researching “mixed race” in Kanaky/New-Caledonia

Author: Anaïs Duong-Pedica While some would argue that we now live in a postcolonial era, this assumption obscures the fact that settler colonialism continues to...

What difference does ”anti-racism media activism” make?

Author: Leonardo Custódio Social change is a subject of great interest in academic (Noble, 2000) and non-academic conversations. More often...

The Critique of ”Finnish Exceptionalism” and the Burden of History

Author: Johan Ehrstedt In many respects, Finland’s position as a Nordic welfare state is but a memory. While private...

Colonialism continues to marginalize Indigenous peoples

Author: Wasiq Silan Despite the varying colonial histories with Indigenous peoples in other parts of the world, Indigenous...

What about religion? Understanding attitudes in the era of multiple existential threats

Author: Viivi Eskelinen Now in 2021, after a year COVID-19, it may be difficult to remember a time when other than disease-related threats were presented...

Pandemia, monipaikkainen huoli ja sosiaalinen tuki

Kirjoittaja: Eerika Finell Pandemia on ilmiönä monipaikkainen. Oma monipaikkaisuus voi tällaisessa tilanteessa lisätä huolta ja siten viedä voimavaroja mutta...

The Etmu Award: A candle of hope on a dark path

Photo: Right to Live/ Hayder Yas Author: Hayder Yas The decision to grant the ETMU Award...

Luetuimmat