Elina Jokinen

Elina Jokinen opiskelee maantiedettä Turun yliopistossa ja kirjoittaa pro gradu -tutkielmaansa osana hanketta "Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: Haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita" (Suomen Akatemia 2018-2021). Elina Jokinen is a student of geography at the University of Turku and currently working on her master’s thesis as part of the project “Family Separation, Immigration Status and Everyday Safety: Strategies and Experiences of Vulnerable Immigrants” (Academy of Finland 2018-2021).

Luetuimmat