Tuuli Miettunen

Tuuli Miettunen (FM) on väitöskirjatutkija Lapin yliopistossa. Hän on työskennellyt saamen kielten elvyttämiseen liittyen saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa sekä tehnyt töitä saamenkielisten nuorten kanssa. Hän on kiinnostunut saamenkielisten ja saamelaiskulttuurilähtöisten palveluiden asemasta suomalaisessa hyvinvointivaltiossa.

Luetuimmat