Toimitus

Emma Nortio

päätoimittaja

Emma Nortio on sosiaalipsykologi ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelee ryhmien välisiä suhteita, monikulttuurisuutta ja kulttuurista kansalaisuutta.
emma.nortio(at)helsinki.fi

Gwenaëlle Bauvois

Gwenaëlle Bauvois toimii etnisten suhteiden yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa koskee etnisiä suhteita, nationalismia, oikeistopopulismia ja hybridia mediaa.

Mari Toivanen

Mari Toivanen toimii Suomen Akatemian tutkijatohtorina Turun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelee Suomen ja Ranskan kurdiyhteisön mobilisoitumista lähtömaan suuntaan sekä siihen liittyvää diasporapolitiikkaa. Toivasen väitöskirja käsitteli Suomessa kasvaneen kurditaustaisen toisen sukupolven neuvotteluja kuulumisesta ja identiteetistä.

Elina Turjanmaa

Elina Turjanmaa on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Turjanmaan tutkimukset liittyvät maahanmuuttotaustaisiin nuoriin ja perheisiin Suomessa. Hän on ollut ETMU ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2013.