Toimitus

Elina Turjanmaa

päätoimittaja

Elina Turjanmaa on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Turjanmaan tutkimukset liittyvät maahanmuuttotaustaisiin nuoriin ja perheisiin Suomessa. Hän on ollut ETMU ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2013.
elina.turjanmaa(at)helsinki.fi

Emma Nortio

päätoimittaja

Emma Nortio on sosiaalipsykologi ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa käsittelee monikulttuurisuutta koskevia puhetapoja ja asenteita, kulttuurista kansalaisuutta ja maahanmuuttoa käsitteleviä verkkokeskusteluja.
emma.nortio(at)helsinki.fi

Lotta Haikkola

Lotta Haikkola työskentelee tutkijatohtorina Nuorisotutkimusverkostossa. Hänen tutkimuksensa koskee toista sukupolvea, työllistymistä ja työvoimapolitiikkaa, etnisiä suhteita ja identiteettien politiikkaan sekä lasten sidoksia vanhempiensa lähtömaihin.

Eveliina Lyytinen

Eveliina Lyytinen toimii erikoistutkijana Siirtolaisuusinstituutissa. Hänen tutkimuksensa käsittelee pakolaistaustaisten nuorten aikuisten työllistymistä Suomessa. Lyytisen väitöskirja käsitteli kaupunkipakolaisten tilallista suojelua ja luottamusta Ugandassa.

Miika Tervonen

Miika Tervonen toimii vastaavana tutkijana Siirtolaisuusinstituutissa, ja on Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa. Tervosen tutkimusintressit liittyvät muuttoliikkeisiin, erityisesti maastamuuttoon, sekä vähemmistöihin, nationalismiin ja rajoihin.

Mari Toivanen

Mari Toivanen toimii Suomen Akatemian tutkijatohtorina Turun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelee Suomen ja Ranskan kurdiyhteisön mobilisoitumista lähtömaan suuntaan sekä siihen liittyvää diasporapolitiikkaa. Toivasen väitöskirja käsitteli Suomessa kasvaneen kurditaustaisen toisen sukupolven neuvotteluja kuulumisesta ja identiteetistä.