Toimitus

Emma Nortio

päätoimittaja

Emma Nortio on sosiaalipsykologi ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelee ryhmien välisiä suhteita, monikulttuurisuutta ja kulttuurista kansalaisuutta.
emma.nortio(at)helsinki.fi

Gwenaëlle Bauvois

Gwenaëlle Bauvois toimii etnisten suhteiden yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa koskee etnisiä suhteita, nationalismia, oikeistopopulismia ja hybridia mediaa.

Mari Toivanen

Mari Toivanen toimii tutkijana Helsingin yliopistossa, Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Hänen tutkimuksensa käsittelee diasporapolitiikkaa, toista sukupolvea sekä identiteettiin ja etnisyyteen liittyviä kysymyksiä.