Toimitus

Viivi Eskelinen

päätoimittaja

Viivi Eskelinen on sosiaalipsykologian tohtorikoulutettava Helsingin yliopistolla. Hän tutkii väitöskirjassaan uskonnollisuutta valtaväestön keskuudessa ja sen roolia ryhmien välisissä suhteissa länsimaissa. Väitöskirjassa keskitytään uskonnollisuuden lisäksi kansallisen identiteetin, uhkien, ja moraalisuuden yhteyttä ulkoryhmäasenteisiin.
viivi.eskelinen(at)helsinki.fi

Päivi Pirkkalainen

päätoimittaja

Päivi Pirkkalainen on yliopistotutkija Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Viime vuosien aikana hän on tutkinut mm. maahanmuuttajajärjestöjä, Somali diasporaa ja maahanmuuttajanuorten poliittista aktiivisuutta. Tällä hetkellä hän työskentelee Karina Horstin johtamassa projektissa ”Karkotus mediavälitteisessä yhteiskunnassa: tunnetalous ”pakolaisten vastaanottokriisin” jälkimainingeissa (DEMESO)”.
paivi.m.pirkkalainen@jyu.fi

Gwenaëlle Bauvois

Gwenaëlle Bauvois toimii etnisten suhteiden yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa koskee etnisiä suhteita, nationalismia, oikeistopopulismia ja hybridia mediaa.

Mari Toivanen

Mari Toivanen toimii akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa, Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Hänen aikaisempi tutkimuksensa käsitteli diasporapolitiikkaa, toista sukupolvea sekä identiteettiin ja etnisyyteen liittyviä kysymyksiä. Hänen tämänhetkinen projektinsa käsittelee työn digitalisoitumista ja diginomadismia elämäntapaliikkuvuuden muotona.