Rosa Salmela

Rosa Salmela on psykologian tohtorikoulutettava Åbo Akademista. Hän työskentelee S2digi-projektissa, jonka tavoitteena on selvittää digitaalisten työkalujen hyödyllisyyttä suomen kielen oppimisen tukena. Projektissa tehdään myös perustutkimusta suomen kielen leksikaalisesta ja morfologisesta prosessoinnista silmänliiketutkimuksen avulla.

Luetuimmat