Lotta Haikkola

Lotta Haikkola on sosiologian dosentti ja toimii akatemiatutkijana Nuorisotutkimusverkostossa. Hän on etnografi ja tutkii tällä hetkellä nuoria muuttuvilla työmarkkinoilla ja keskittyy erityisesti logistiikkatyöhön ja ravintola-alan työntekijöihin. Lisäksi hän on tutkinut työttömyyden ja kotouttamisen hallintaa ja lasten transnatioaalisia sidoksia.

Luetuimmat